نا اميد از آدم ها

سلام

نمی دونم الان اینجوری شده یا همبشه انطور بوده که هیچکس حاضر نیست برات کاری بکنه (برای خودت) مگه نفعی براش داشته باشی . یا حالا یا بعدا . اصلا خوب نیست که ما آدمارو برای خدوشون نمی خواهیم بلکه در حقیقت برای خودمون می خواهیم یعنی اگه برای کسی کاری هم می کنیم به امید جبران می کنیم. این موضوع تو ادارات نمود بیشتری داره تا می شنوند که می خواهی مسئولیت بالاتری بگیری سلامشون باهات متفاوت می شه. فکر می کنم ما ایرانی ها آدمای صادقی نیستیم و دائما ادا در می آریم. خدا آخر عاقبت هممونو ختم به خیر کنه. 

/ 2 نظر / 24 بازدید
مقالات صدری زاده

سلام عليزضا . واقعيت تلخی است . مثل زهری که به اجبار بايد نوشيد ! اما فکر می کنم باز هم کسانی هستند که بی ادعا و بدون چشمداشت دوستمان دارند و ما دوستشان داريم . اميدوارم اشتباه نکرده باشم . . . خورشيد باش که اگر خواستی بر کسی نتابی نتوانی « زرتشت »

برای فردا

سلام ای داد بيداد. داغ دل ما رو تازه نکنين! اما من هم با نظر آقای صدری زاده موافقم. خوب که نگاه کنين هنوز خيلی ها هستند که شما رو به خاطر خودتون دوست دارند نه منفعتی که بهشون ميرسونين