تعطيلات و شهرداری

شنیدم آقای قالیباف توی تلویزیون اعلام کرده به همه ادارات سرکشی کردیم گازشون بسته بوده. من که سه شنبه سرکار بودم اداره هم گرم گرم بود شنیدم دوشنبه هم اداره براه بوده و گرم . نمی دونم کی دروغ می گه یا گفته.

فقط می دونم برای رسیدن قدرت سیاستمداران ما همه کاری می کنن. پایین دستاشون هم برای حفظ میز ریاستشون همینطور .خدا از سر تقصیرات هممون بگذره.

/ 2 نظر / 25 بازدید
قربانیان ترور

قربانیان ترور، زنان و کودکان آسیب دیده، آسیب های روانی ترور در جامعه... سهم ما در ساختن دنیایی بدون تروریسم چیست؟

برای فردا

آخی مجبور بودين تو اين برف بريد سر کار؟! ما رو که گفتند نياين کار کنين مفيد ترين!!!