سياست و شهرداري

در جند روزگذشته 5 نفر از شهروندان مناطق تهران عوض شده اند. (مناطق 10-4-17-21و14) غير از شهردار منطقه 4 كه از منطقه 17 به اين منطقه رفته مابقي آقايان تازه به شهرداري آمدند (بيشتر از ناجا).

نمي دونم از چه دوره اي شهرداري سياسي شده ، من دوران آقاي احمدي نژاد رو خودم بودم  كه همه اتفاقات در راستاي سياسي كاري بود از ملاقات هاي مردمي در مناطق كه چند صد نفر مردم بيچاره مي اومدند تا ايشون رو ببينند تا آش پخش كردن هاي شهرداري در ماه رمضان .

قطعا تغييرات امروزه شهرداري هم سياسي است  .

آقاي عماد افروغ  ، نماينده مجلس دوره هفتم براي دوره هشتم كانديد نشدند و دلايلي رو براي عدم كانديد شدنشون آوردون كه جالبه از جمله اينكه : امروز حقيقت فداي مصلحت،حقانيت فداي مقبوليت و نقد فداي قدرت مي شود.

/ 1 نظر / 30 بازدید