بخشش از كيسه احمدي نژادی

در يكي از ملاقات هاي مردمي كه آقاي احمدي نژاد در مناطق شهرداري تهران داشتند ، تعدادي از كارمندان جانباز منطقه درخواستي مبني بر عضو شدن در تعاوني مسكن حدودا 10 ساله كارمندان منطقه مطرح و دستور موافق آقاي احمدي نژاد را اخذ نموده و عضو تعاوني مسكني مي گردند كه متعلق به تعدادي از كارمندان منطقه بوده و چندين سال است كه ايشان در آن سرمايه گذاري نموده اند و قطعا  افزايش اعضاء  موجب كاهش سرمايه آنان مي گردد كه اين امرموجب نارضايتي تعداد زيادي از اعضاء تعاوني گرديد زيرا اين بخشش همراه امتيازي براي تعاوني نبود.

سفر هاي استاني رييس جمهور و حاتم بخشي هاي ايشان در استان ها و در ميان مردم عوام موجب نوشتن اين يادداشت گرديد.

نویسنده : عليرضا در ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشس