کميته

يكي از اقدامات خوبي كه در چند ساله اخير در در شهرداري تهران اتفاق افتاده است  تشكيل كميته هاي مختلف از قبيل كميته آموزش ، كميته امور اداري ، كميته درآمد ، ... جهت تصميم گيري جمعي براي امور مربوطه است ، كه تصميم خوب و قابل تقديري مي باشد . اما اينكه اعضاء اين كميته ها را چه كساني تشكيل دهتد تا تصميماتي كه اتخاذ مي گردد  اثرگذاري بالايي داشته باشد جاي تامل دارد . آيا در مناطق اجازه داده مي شود از نفرات خارج از مديران رده بالاي فعلي مناطق مانند كارمندان متخصص ، يا يك متخصص خارج از منطقه  در كميته ها استفاده گردد يا همان نفراتي كه در همه امور منطقه تصميم گيرهستند در اين كميته ها دور هم مي نشينند ، ميوه مي خورند و مثلا براي دوره ي آموزشي تصميم مي گيرند كه هيچ اطلاعي از آن ندارند!.

اتفاقي كه در منطقه ما مي افتد حالت دوم بوده و منطقي است كه با تصميمات آقايان هيچگونه تغييري در عملكرد منطقه نيفتد و مثلا يكي از پرسنل زرنگ منطقه به دوره گرافيك و انيميشن با هزينه بالايي مي رود كه هيچگونه بازدهي در شهرداري نخواهد داشت.

   جايي خوندم تعريف كميته را به اينصورت نوشته بود :

كساني كه نمي توانند كاري انجام دهتد دور هم جمع مي شوند تا با هم به اين نتيجه برسند كه كاري نمي توانند انجام دهند.

نویسنده : عليرضا در ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥
Comments نظرات ديگران      لینک دائم      افزودن به دلیشس