عناوین مطالب وبلاگ تفکرات کارمند جوان

حرف های ناتمام :: شنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧
شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٦
سياست و شهرداري :: دوشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٦
تعطيلات و شهرداری :: چهارشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٦
نا اميد از آدم ها :: سه‌شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٦
سلام با فاصله زماني به همه :: پنجشنبه ٦ دی ،۱۳۸٦
مديريت كوتوله ها :: دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦
دلتنگی :: دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
رييس جديد :: شنبه ٢ تیر ،۱۳۸٦
مديريت :: شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٦
مشاوران آقای رييس جمهور :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
پروژه های نیمه تمام شهرداری تهران :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦
عيد نوروز بر شما مبارک :: سه‌شنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٦
مطلب پايان سال :: دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٥
۱۸۸۸و۱۳۷ :: شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥
کميته :: سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥
اداره دولتی :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥
بخشش از كيسه احمدي نژادی :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
يه کم سياسی :: شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥
بودجه :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
بودجه پيشنهادي سال 86 به مجلس مي رود. :: یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥
مدیریت جامعه - شايسته سالاری :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
۱- مديريت منابع انساني :: یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥
سلام :: یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥
یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥